Hvad er biologi?

Biologi er overalt omkring os. Lige fra de mindste celler til hele vores store klode – alt er forbundet. Læs med her og find ud af, hvad biologi egentlig er for en størrelse. Du kan også lære nogle af de vigtigste ord fra biologiens fascinerende verden. Og i det hele taget opleve, hvor fantastisk spændende biologi faktisk er.

Her er din værktøjskasse til at forstå biologi

CELLE
DNA
KULHYDRAT
BAKTERIER
DYR
PLANTER
SVAMPE
HOMØOSTASE
MENNESKER

Celle

Alt liv – eller organismer som det også kaldes – er bygget op af celler. Enten af en enkelt celle eller af flere celler, der sidder sammen. Som du ved, har mennesker organer. Sådan er det også med større celler, der har organeller med forskellige funktioner, som sørger for, at cellen konstant kan leve og udføre sit arbejde. I biologi findes simple celler uden en cellekerne – dem kalder vi prokaryoter – og så de mere avancerede slags, som hedder eukaryoter. Vi mennesker og alle andre dyr er bygget op af milliarder af eukaryote celler.

Det centrale dogme

Det centrale dogme er en af de mest grundlæggende læresætninger inden for biologi. I vores celler findes DNA som er koder for og definerer alt liv. De fire byggesten, som alt liv er bygget af – nukleotider – sidder sammen i lange kæder og indeholder al den information, der skaber liv. DNA’et bliver i cellen omdannet til RNA, som fungerer som en slags kogebogsopskrift for, hvilke proteiner cellen skal producere. Denne oversættelse fra DNA til RNA til protein, sker konstant i alle celler og sørger for, at livet opretholdes.

Cellens byggesten

Cellens forskellige byggesten kender du. Det er kulhydrat, protein og fedt, der fungerer som næring for celler – og altså for os mennesker. De er livsvigtige for at opretholde forskellige funktioner i cellen.

1) Kulhydrat, som fx sukker eller stivelse, kan nedbrydes af cellen og fungerer som energikilde.

2) Proteiner er lange kæder af 20 forskellige aminosyrer, som cellen ved det centrale dogme sætter sammen på ny, for at bygge enzymer og væv.

3) Fedt indeholder også en stor mængde energi og hjælper til at opretholde forskellige funktioner i cellen. Fedt findes især i cellemembranen.

Enzym

Enzymer er proteiner, der sørger for at en masse mikrobiologiske fænomener kan finde sted. Det er enzymer, der nedbryder maden i din mave. Det er også dem, der kopierer DNA’et, når cellen deles og det er enzymer, der producerer de hormoner, som styrer dit humør. Kort sagt er enzymer de molekyler, der sørger for, at alt arbejdet bliver gjort. Det hurtigste enzym kan omdanne en million molekyler CO2 per sekund!

Økosystem

Et økosystem er et miljø af en masse forskellige organismer – store som små – der lever sammen. Det er også alle de ikke-levende elementer som findes, som fx vand, sten og bygninger. Eksempelvis er regnskove, ørkener og prærier økosystemer. I de fleste økosystemer findes en fødekæde, og alle organismerne er typisk forbundet på den ene eller anden måde.

Formering

Ved formering skabes nyt liv! En celle bliver til to – eller forældre får et barn. Alt liv på jorden formerer sig – ellers havde der ikke været liv her længere. Bakterier og andre encellede organismer skabes ofte ved ukønnet formering, hvor en celle deler sig til to, og de to celler derved har præcis samme arvemateriale. Mange dyr og planter deler sig derimod ved kønnet formering, hvor det nye individ arver arvemateriale fra to forældre. Formering kan på nogle punkter siges at være meningen med alt liv!

Bakterier

Bakterier er små levende encellede organismer, som findes overalt: I luften, i jorden og i maden. Selv i de dybeste have, de tørreste ørkener og i de varmeste kilder har man fundet bakterier eller andre encellede organismer, som kaldes arker. Ja, selv vores krop er fyldt med bakterier! Faktisk består vores krop kun af 10% menneskeceller – målt i antal er resten bakterier. Heldigvis er langt de fleste bakterier harmløse eller ligefrem gode for os, mens nogle få kan være sygdomsfremkaldende. Disse kaldes patogene bakterier.

Dyr

Dyr kommer i alle slags former, farver og størrelser. Lige fra små insekter til store hvaler. Dyr er multicellulære organismer, som er bygget op af eukaryote celler. Vi mennesker er også dyr. Gennem millioner af års evolution har dyr udviklet sig og tilpasset sig til netop at overleve og formere sig i deres niche af kloden. Alle dyr er det vi kalder heterotrofe – det betyder, at de får deres energi fra den føde de spiser. Det er netop fordi, at dyrene forbrænder denne føde i kroppen, at alle dyr også har brug for ilt til at kunne overleve.

Planter

Planter er bygget op af mange eukaryote celler – fuldstændig ligesom dyr. Men i modsætning til dyr, får planter ikke deres energi fra føde de spiser. Så planter kalder vi autotrofe. Fordi de altså får deres energi fra solens stråler, og omdanner lyset og kuldioxid fra atmosfæren til ilt og energi, for at vokse. Det er det, der hedder fotosyntese. Mange planter producerer fantastisk flotte blomster. Blomsten virker som plantens kønsorgan, og medvirker til at arvematerialet fra to planter kan smelte sammen og blive til en ny plante.

Svampe

Svampe er på mange punkter en blanding af dyr og planter. Selvom svampe måske minder mere om planter, da de ikke kan bevæge sig, har de faktisk mest til fælles med dyr. De er heterotrofe og får derfor deres energi ved at nedbryde dødt organisk materiale, ligesom vi spiser mad. Selvom du måske forbinder svampe med en paddehat, er størstedelen af svampen egentlig et enorm netværk af trådlignende rødder under jorden, kaldet svampens mycelium. Paddehatten kan siges at fungere ligesom en plantes blomst.

Homøostase

Mange celler og enzymer kræver meget specifikke forhold for at fungere optimalt. Derfor er det utrolig vigtigt, at organismer opretholder en indre ligevægt, så ting som temperatur, saltkoncentration og pH ikke svinger for meget. Denne ligevægt kaldes homøostase. Heldigvis har kroppen og cellerne udviklet meget effektive og komplicerede mekanismer, som sørger for, at de konstant er i homøostase. Eksempelvis sørger blodkredsløbet for, at alle celler konstant har den ilt og næring de skal bruge, samtidig med, at blodet transporterer affaldsstoffer væk fra cellen.

Mennesker

Selvom det kan være svært at forstå, er mennesket også blot et dyr – og et resultat af biologi og millioner af års evolution. Din krop består af cirka 30 billioner – altså 30 tusinde milliarder – celler, som alle varetager hver deres opgave. Det hele er styret af komplekse systemer, hvor cellerne kommunikerer med hinanden ved biokemiske processer. De sørger for, at kroppen konstant er i balance – altså homøstase – og reagerer på alle de indtryk den får. En gennemsnitlig computer klarer cirka 100 millioner instruktioner per sekund – hjernen klarer derimod, hvad der svarer til 100 millioner milliarder milliarder… Biologi er fantastisk.