Svampe til undsætning

Man skal blot åbne dagens avis eller tænde for nyhederne, for at få tegnet et deprimerende billede af, hvordan vi behandler vores klode. Svampe er blandt de organismer, som har udviklet helt utrolige redskaber til at forbedre både deres og naturens overlevelsesmuligheder. Læs med her, og bliv klogere på hvordan vi med hjælp fra svampe og biologi kan være med til skabe en bedre og mere bæredygtig verden. Måske bliver du selv inspireret til, hvordan nogle af verdens største problemer kan løses med de små organismer?

OPGAVE
MILJØPROBLEMER
SVAMPELØSNINGER
TED TALKS

Hvilke miljøproblemer står vi over for?


Ko
Koen producer 70-120 kg metan om året
Læs mere

Træ
Verdens skove skrumper konstant
Læs mere

Udløb til hav
Forurening fra fx kemikalier og gødning
Læs mere

Affald
Affald er til stor skade for miljøet
Læs mere

Fisk
Havet er den største proteinkilde i verden
Læs mere

Ferskvand
Vand dækker 70% af vores klode, kun 3% er ferskvand
Læs mere

Olieboreplatform
Fossile brændstoffer udleder CO2 til atmosfæren
Læs mere

By
Over halvdelen af verdens befolkning bor i byer
Læs mere

Bil
Udledning af drivhusgasser kommer især fra transport
Læs mere

Bi
Honningbier bestøver cirka 80% af alle afgrøder
Læs mere

Forureningssky
Dårlig luftkvalitet er et problem i storbyer
Læs mere

Mine
Minedrift er hårdt for miljøet
Læs mere

Mennesker
Vi står i centrum af miljø- og klimaproblemerne
Læs mere

Mark
Landbrug udleder drivhusgasser
Læs mere

9 miljørigtige løsninger med svampe

Møbler

Krydsfinér-træplader, som ofte bruges i møbler, er rester af træ, der er bundet sammen af en slags lim. Denne lim er ofte sundhedsskadelig og kræftfremkaldende. Selskabet Ecovative udnytter i stedet svampens stærke mycelium til at binde biomaterialet sammen til et solidt og hårdt materiale.

Læder

Virksomheder som Bolt Threads og MycoWorks laver kunstigt læder af svampe. Svampenes mycelium gror i biomateriale og hvis vækstbetingelserne er rigtige danner deres mycelium et kraftigt net, der minder om naturligt læder!

Insektbekæmpelse

Nogle svampe producerer giftstoffer, der virker meget specifikt mod visse insekttyper. Disse sekundære metabolitter kan oprenses og bruges som biopesticider, uden at skade miljøet og bierne. Der findes også kødædende svampe, der fanger og spiser ringorme, som er et kæmpe problem for landbruget!

Protein

Ud over den enorme mængde svampe, der spises over hele verden, kan svampe også på anden måde bruges til at dække vores store proteinbehov. Nogle svampe vokser ekstremt effektivt ved de rette vækstbetingelser. Selskaber som britiske Quorn dyrker svampen Fusarium venenatum i store tanke, som et billigt og effektivt alternativ til kød- eller planteprotein.

Emballage

Som alternativ til det hvide polystyren (flamingo), som er lavet af petroleum og er meget svært nedbrydeligt, kan man i stedet dyrke svampe i bio-restmateriale. Når myceliet har vokset sig stort, kan materialet tørres og presses og får de samme egenskaber som flamingoen.

Biobrændsel

Svampe er nøglen, hvis 2. generations biobrændsel skal kunne konkurrere med benzin og diesel i fremtiden. Gær kan bruges til at fermenterere  affaldsprodukter til brandbart alkohol. Samtidigt indeholder svampe også enzymer, der meget effektivt kan nedbryde cellulose – eksempelvis de biologiske rester, som stængler primært består af.

Bioremediering

Svampe sørger hvert år for, at efterårsbladene nedbrydes, så vi ikke drukner i dem. Men mange af disse naturlige enzymer, der nedbryder forskelligt materiale kan også udnyttes i andre sammenhænge! Måske til at nedbryde mikroplast i havet, rense vores spildevand eller fjerne olie ved et olieudslip.

Større høstudbytte

Mykorrhiza er symbiosen mellem svampes mycelium og rødder fra planter, til fordel for begge organismer.  95% af alle planter lever i mykorrhiza. Måske det samme koncept kan bruges på marken, hvor genmodificerede svampe, kan øge næringsoptaget i afgrøderne og gøre landbruget mere effektivt?

Vask ved lavere temperatur

Svampe er naturens mestre til at nedbryde alt lige fra træ til græs. Det er enzymerne, som svampene producerer, der sørger for dette. Denne evne er også meget nyttig i vaskepulver. Nogle enzymer er effektive helt ned til 20 grader. Tænk på, hvor meget energi der kan spares, hvis hele kloden vasker ved 20 grader i stedet for 40!

TED talks

Dyk ned i svampenes verden med tre TED talks, som stiller skarpt på svampes enorme rolle på vores klode.  Designer Eben Bayer introducerer hans nye opfindelse; emballage lavet af svampemateriale. Mykolog Paul Stamets giver seks bud på, hvordan svampe kan redde verden. Kunstner Jae Rhim Lee spørger, om vi er klar til at overgive vores krop til naturen, selv efter døden?

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Opgave: Hvordan kan svampe redde verden?

Svampe er naturens små problemløsere og kan måske endda hjælpe os med at finde løsninger på nogle af de store problemer, verden står overfor.

FN har defineret 17 verdensmål, som skal nås inden 2030 – og vi mener, at svampe kan være med til at hjælpe. Klik på billedet til højre og tag et kig på de 17 verdensmål på FNs egen hjemmeside.

Nu er det din tur!
Diskuter jeres idéer til hvordan svampe kan løse problemerne, og slip kreativiteten løs – måske du finder den næste store bæredygtig løsning!

FN har defineret 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, som verdens lande er gået sammen om at prøve at indfri – for en grønnere og bedre verden.